PROPEL

COACHING EN TRAINING VOOR EN DOOR INGENIEURS

PROPEL helpt hoger technisch opgeleiden vooruit in hun loopbaan. Door middel van coaching en training ondersteunen we hen in het realiseren van hun volle potentieel.

PROPEL staat voor een pragmatische en krachtdadige aanpak. Kennis van de juiste tools en hoe ze in te zetten, zijn naast soft skills en een constructieve mindset cruciaal voor succes. We bouwen op de talenten van het individu en ondersteunen het welbevinden van de hele mens. 

We willen bijdragen aan het talent management en het retentiebeleid van bedrijven en organisaties. PROPEL zoekt bewust het kruispunt op waar de individuele aspiraties samenvloeien met de bedrijfs- en organisatieobjectieven. Op die manier wil PROPEL ook zijn steentje bijdragen aan een duurzame economie en maatschappij.

De doelgroep van PROPEL zijn hoger technisch opgeleiden:
ingenieurs, IT’ers, technisch management/directie; technische bachelors en masters, wetenschappers en doctors in de wetenschappelijke richtingen.
Aangezien ook onze coaches een hogere technische achtergrond hebben, bieden we een gemeenschappelijk ervaringsveld. Hierdoor verlaagt de instapdrempel voor de coachee/trainee verlaagt, kunnen we gerichter ‘challengen’ en vlotter inspelen op hun wereld en bruikbaarder suggesties aanreiken.

  • bedrijfsgrootte

  • 0-50 werknemers
  • Zoekt naar volgende studenten

  • Sector

  • Engineering

Contactgegevens

Rood Beeldekenstraat 23 9820 Merelbeke